Onze projecten

Waterschap Brabantse Delta: 3D digitaal terreinmodel

Wij hebben voor dit project een DTM-meting uitgevoerd. Tegelijkertijd hebben wij BGT-metingen verzorgd.

Locatie: Zevenbergen
Klantgroep:

Geef mij advies

Wil je meer informatie over onze diensten, advies of een offerte aanvragen?

Danny Wouters
Directeur
T. 0475-402829

Onze opdrachtgever Waterschap Brabantse Delta wilde graag de huidige situatie in kaart hebben.  Met de juiste data wilden zij  kunnen bepalen hoe het tracé van waterloop de Mark vervolgens het beste zou kunnen worden aangepast.

Wij hebben voor dit project een DTM-meting (digitaal terrein model) uitgevoerd. Tegelijkertijd hebben wij BGT-metingen verzorgd.
Wij hebben de DTM-meting verwerkt in AutoCAD en opgeleverd aan het Waterschap. Vervolgens hebben wij de BGT-objecten verwerkt in DG Dialog en ook opgeleverd aan Waterschap Brabantse Delta.

Gerelateerde
diensten

Basisregistraties – BAG, BGT en WOZ

Wij ontzorgen je volledig met de bijhouding en het beheer van je basisregistraties.

Lees meer

Scroll naar boven