Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Hoewel Geomij veel zorg besteedt aan de controle op juistheid van de op deze site gebruikte gegevens, kan zij geen verantwoordelijkheid accepteren voor de gevolgen van eventueel gebruik van onjuiste gegevens. Alle op deze website opgenomen informatie (teksten, afbeeldingen, aanbiedingen en prijzen) zijn dan ook onder voorbehoud. Deze informatie kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door Geomij worden gewijzigd.

Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Geomij is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Geomij.

Geomij geeft geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.Privacy verklaring

Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft Geomij de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld. Op deze pagina staat informatie over de persoonsgegevens die worden verwerkt via deze website. Dit statement wordt regelmatig naar organisatorische of politiek-juridische ontwikkelingen aangepast. Raadpleeg deze daarom met enige regelmaat wanneer u onze website bezoekt.

Statistieken

Voor het verzamelen van statistieken maken we gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens. Geomij heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten voor de verwerking van gegevens. De optie om gegevens de delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld.

Scroll naar boven