Bijhouding BGT

24 jan
Landmeter basisregistratie

Projecten  bijhouding-bgt

 

Voor diverse gemeenten voeren wij werkzaamheden uit t.b.v. de bijhouding van de BGT meting en IMGeo. Met verschillende gemeenten heeft Geomij een overeenkomst gesloten om in regelmatig terugkerende periodes bijhoudingsmetingen te verrichten t.b.v. het actueel houden van de BGT- cq. IMGeo.

 

De metingen worden uitgevoerd op basis van afroep, waarbij de te meten mutaties door de bronhouder kunnen worden opgevoerd in het nieuwe MMS van SVB-BGT. Geomij streeft ernaar om per bronhouder een vaste landmeter beschikbaar te houden voor het uitvoeren van de regelmatig terugkerende metingen. Wij beschikken over moderne landmeetkundige apparatuur van Trimble om de te meten objecten reeds in het terrein te benoemen waarna intern de mutaties in NedBGT van Nedgraphics worden voorbereid tot oplevering.

 

Basisregistratie Topografie (SVB-BGT) gemeente Maasgouw

 

Geomij heeft in opdracht van het Samenwerkingsverband van Bronhouders – Basisregistratie Grootschalige Topografie (SVB-BGT) op locatie van de gemeente Maasgouw de assemblage van de BGT verzorgd. Samen met een tweetal medewerkers van de gemeente Maasgouw en de support van de transitie regisseur zuid van het SVB-BGT, heeft dit medio april 2017 geresulteerd in een succesvolle aansluiting van de BGT op de Landelijke Voorziening (LV).

 

De assemblage is uitgevoerd op basis van de “spelregels” zoals deze door het SVB-BGT zijn bepaald. Tijdens de assemblage is aangesloten op de BGT van de bronhouders die reeds waren aangesloten op de LV, zoals de Provincie Limburg en de gemeente Echt-Susteren. Regelmatig heeft afstemmingsoverleg plaatsgevonden met de bronhouders die nog niet aangesloten waren op de LV, zoals de beide waterschappen Roer & Overmaas en Peel & Maasvallei (die sinds 1 januari 2017 zijn gefuseerd tot Waterschap Limburg) en de gemeente Roermond. Vanuit het SVB-BGT zijn de te gebruiken data van EZ, RWS en Prorail beschikbaar gesteld en zijn de “spelregels” voor de assemblage van Maasgouw vastgesteld.

 

De werkzaamheden zijn uitgevoerd met software van NedGraphics NGdW NedBGT in combinatie met het grafische verwerkingspakket IGOS.

 

Woensdag 31 mei j.l. hebben we op uitnodiging van de gemeente Maasgouw mogen genieten van een heerlijk stukje taart dat ons werd aangeboden door het SVB-BGT bij gelegenheid van de aansluiting van de BGT van de gemeente Maasgouw op de LV. Tijdens dit feestelijke moment was naast de wethouder en 1e loco burgemeester, de heer J. Lalieu, de Teamcoördinator mevrouw R. Vlaanderen en diverse medewerkers van de gemeente ook mevrouw Ir. I. Hugen van het SVB-BGT aanwezig.

 

Landmeten BGT meting

 

Wij gaan graag de nieuwe uitdaging aan om de BGT in combinatie met de IMGeo actueel en compleet te houden!

 

 

Hulp nodig bij de bijhouding van de BGT?

Neem dan contact met ons op!
T 0475-40 28 29 of E offerte@geomij.nl


Geomij Sterk in Meetwerk

menu