Kadastrale werkzaamheden

24 jan
Kadastrale metingen

Projecten  kadastrale-werkzaamheden

 

Kadastraal splitsen middels meetgegevens derden

 

Geomij heeft diverse landmeetkundig specialisten voor u beschikbaar die behulpzaam kunnen zijn bij het kadastraal splitsen van uw perceel. Hierbij kan onze landmeter u tevens van dienst zijn bij het uitzetten van de door u gewenste nieuwe perceelsgrenzen in het terrein. De nieuwe grenzen kunnen, indien nodig, door onze binnendienst worden voorbereid op basis van door u beschikbaar gestelde (bouw)tekeningen. Vervolgens maakt onze landmeter de nieuwe grens zichtbaar in het terrein, bijvoorbeeld door het plaatsen van ijzeren buizen en piketten.

 

Nadat de nieuwe grens, in goed overleg met u, in het terrein is bepaald, meet onze landmeter deze voor u in conform de voorschriften van het Kadaster. Tevens maakt de landmeter een schets op van de nieuwe grens. Al onze landmeters zijn uitgerust met moderne meetapparatuur waaronder een tachymeter en een GPS waarbij op een veldcomputer de eerste meetresultaten reeds aan u kunnen worden gepresenteerd.

 

De meting wordt in onze binnendienst verwerkt en voorbereid voor oplevering aan het Kadaster, zgn. meetgegevens derden. Ook wordt de schets van de landmeter opgewerkt tot een digitaal veldwerk conform de vereisten van het Kadaster.

 

Geomij levert de uitgewerkte resultaten van de meting inclusief de digitale veldwerkschets, namens u aan bij het Kadaster. Het verzoek tot splitsing van uw perceel dient voorzien te zijn van een machtiging waarmee u Geomij opdracht geeft om namens u de perceelsplitsing te verzorgen. Onze landmeter heeft deze machtiging in het terrein reeds bij zich. Wanneer u akkoord gaat met de uitgevoerde werkzaamheden kunt u deze machtiging ondertekenen.

 

Geomij verzorgt voor u het volledige proces van het uitzetten en vervolgens inmeten van de nieuwe grens in het terrein tot het doen van het splitsingsverzoek aan het Kadaster. Het Kadaster informeert u vervolgens rechtstreeks omtrent de nieuw gevormde percelen.

 

Graag adviseren wij u over de mogelijkheden en maken wij een vrijblijvende prijsopgave voor u.

 

Op zoek naar een landmeter met kadastrale kennis?

Neem dan contact met ons op!
T 0475-40 28 29 of E offerte@geomij.nl


Geomij Sterk in Meetwerk

menu