Kadastrale dienstverlening

24 jan
Kadastrale meting

Diensten  kadastrale-dienstverlening

Onze landmeters beschikken over veel ervaring en kennis op het gebied van kadastrale werkzaamheden. Geomij verzorgt voor u uiteenlopende kadastrale werkzaamheden:

 

  • Het uitzetten van nieuwe perceelsgrenzen in het terrein.
  • Het namens u aanwijzen van de nieuwe perceelsgrens aan de landmeter van het Kadaster.
  • Het uitvoeren van de meting van de nieuwe grens conform de voorschriften van het Kadaster en het opmaken van het kadastrale veldwerk. Op basis van deze zgn. meetgegevens derden kunnen wij namens u een verzoek doen aan het Kadaster t.b.v. het splitsen van een perceel.
  • Het maken van splitsingstekeningen ten behoeve van splitsing in appartementsrechten.

 

Wilt u meer weten over onze kadastrale werkzaamheden?

Project kadastrale werkzaamheden

Lees meer

 

Op zoek naar een landmeter met kadastrale kennis?

Neem dan contact met ons op!
T 0475-40 28 29 of E offerte@geomij.nl


Geomij Sterk in Meetwerk

menu