Onze diensten

Snippergroen

Wie maakt er gebruik van uw grond? Soms is het niet helemaal duidelijk waar de kadastrale grenzen lopen en wordt grond oneigenlijk gebruikt.

Regelmatig hebben publieke organisaties zoals gemeenten te maken met oneigenlijk grondgebruik: hun grond wordt gebruikt door derden. Ook beheerders van natuurterreinen of beheerders van grotere terreinen in stedelijk gebied zoals woningbouwverenigingen hebben hier mee te maken. Vaak gaat dit om kleine stukken grond, zoals snippergroen, die door particulieren worden gebruikt.

Juridische status eigendom is belangrijk
In een groot aantal gevallen is dit geen probleem. Het is wel belangrijk om actie te ondernemen. De juridische status van uw eigendom kan namelijk veranderen en dan is het wenselijk om tijdig afspraken te maken en deze vast te leggen of het gebruik terug te claimen.

Advies
Geomij kan u helpen bij het inzichtelijk maken van mogelijk oneigenlijk gebruik en adviseren omtrent te nemen stappen.

Geef mij advies

Wilt u meer informatie over onze diensten, advies of een offerte aanvragen?

Danny Wouters
Directeur
T. 0475-402829

Thema's

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Voordelen
op een rij
  • U krijgt inzicht in oneigenlijk gebruik van uw grond.
  • U kunt aanvullende afspraken maken over het gebruik van uw grond.
  • U kunt uw grond terug claimen.

Voor wie

De volgende klanten gingen u voor:

Gemeenten

Wij helpen u met het inwinnen en beheren van GEO-data. Via één digitaal GEO-platform stellen we deze beschikbaar.

Lees meer

Projecten

Bekijk hier onze projecten uitgevoerd voor Snippergroen

Scroll naar top