Wij ondernemen duurzaam

CO2 Prestatieladder

Bij Geomij vinden we het heel belangrijk dat we op een zorgvuldige en verantwoorde wijze omgaan met onze klanten, medewerkers, materialen en onze omgeving.

We zijn al jaren VCA* en ISO 9001 gecertificeerd en daarmee borgen we continu onze inzet op het gebied van verbeteringen bij onze vastgestelde VGM normen. Tevens zijn we sinds eind 2021 ook ISO 14001 gecertificeerd.

Geomij is gecertificeerd voor de CO2 Prestatieladder niveau 3 en we gaan inzetten op een sterke reductie van onze eigen CO2 voetafdruk. Hiervoor nemen we in de gehele breedte de nodige maatregelen: we gaan de planning van het woon-werkverkeer van onze medewerkers nóg efficiënter maken, we willen onze locatie zo energiezuinig mogelijk maken én we gaan inzetten op een verdere vergroening van ons wagenpark. Ook letten we extra op de kleintjes, zoals bijvoorbeeld het terugdringen van ons papiergebruik en een verdere digitalisering van de wijze waarop we werken. Sinds juli 2021 is Geomij lid van de Club van 49

We werken bij voorkeur met partijen die het terugdringen van hun eigen CO2 uitstoot minstens zo belangrijk vinden als wij zelf, want met een gezamenlijke verantwoordelijkheid én inzet komt het uiteindelijke doel veel sneller in zicht!

  • Klik hier voor het Deelcertificaat CO2 Prestatieladder Geomij
  • Klik hier voor het CO2 voortgangsverslag en energie actieplan geheel 2021
  • Klik hier voor het CO2 voortgangsverslag en energie actieplan geheel 2022
  • Klik hier voor het CO2 voortgangsverslag en energie actieplan 1e helft 2023
  • Klik hier voor het Communicatieplan 2023
  • SKAO CO2 Prestatieladder  
  • Club van 49       

 

Scroll naar boven