Metingen Waterschap

24 jan
Landmeters waterschapen

Projecten  metingen-waterschap

 

In opdracht van verschillende waterschappen verzorgen landmeters van Geomij met regelmaat profiel- en hoogtemetingen van diverse watergangen in het beheergebied van het betreffende waterschap. Voor het uitvoeren van dwarsprofielmetingen in diepe en/of brede watergangen beschikken wij over een boot.

 

In nauw overleg met het waterschap wordt per opdracht beoordeeld welke metingen noodzakelijk zijn. Zo kunnen de harde vaste bodem en de zachte slib bodem in het dwarsprofiel worden opgenomen om de hoeveelheid sediment te bepalen.

Op plaatsen waar het doorstroomprofiel wijzigt, worden extra dwarsprofielen opgenomen naar inzicht van onze ervaren landmeters. Ook is het met onze moderne apparatuur mogelijk om dwarsprofiellocaties vanuit het verleden in het terrein terug te zetten en op dezelfde locaties een nieuw profiel te meten. Op basis van de beschikbaar gekomen meetdata is het voor het waterschap mogelijk uiteenlopende analyses te maken van de waterlopen in hun GIS-systemen.

 

 

Is uw Waterschap op zoek naar de juiste landmeter?

Neem dan contact met ons op!
T 0475-40 28 29 of E offerte@geomij.nl


Geomij Sterk in Meetwerk

menu