Kwaliteit

Geomij staat voor kwaliteit. Geomij B.V. is ISO-NEN-EN 9001:2015 en VCA* gecertificeerd. Onze medewerkers zijn in het bezit van een VCA-certificaat. Zo kunnen zij zich toeleggen op uitzetwerkzaamheden in de (wegen-)bouw en daaraan gerelateerde werkzaamheden, waarbij kennis van veilige werksituaties is vereist. Op deze manier zorgen wij ervoor dat er volgens vaste procedures met verplichte controlepunten wordt gewerkt. Hiermee waarborgen wij een hoge mate van nauwkeurigheid en veiligheid.

 


Deskundigheid

Deskundigheid en kwaliteit lopen als een rode draad door de organisatie en de werkprocessen van Geomij. Al in het offertestadium wordt samen met u bepaald wat de gewenste kwaliteit is. Vooraf weet u waar u aan toe bent. De specifieke vakkennis en de juiste landmeetkundige apparatuur wordt ingepland wanneer het nodig is. Onze deskundige medewerkers gebruiken deze op professionele wijze bij de uitvoering van uw landmeetkundige project.
Tijdens alle stappen van het productieproces worden standaard controles uitgevoerd. Hiermee wordt de vereiste kwaliteit en deskundigheid te allen tijde geborgd.

Veiligheid

Veiligheid staat voorop tijdens onze landmeetkundige werkzaamheden. Voor al onze medewerkers geldt dan ook dat bij het uitvoeren van werkzaamheden de veiligheid van henzelf, collega’s en andere in acht wordt genomen.

Jaarlijks informeren wij elkaar tijdens speciale bijeenkomsten en middels toolboxen. Ook hiermee proberen wij een continue verbetering te bereiken op het gebied van veilig werken om zo persoonlijk letsel en schades te voorkomen.

Omdat het bedrijf zich richt op een goede beheersing van VGM-aspecten tijdens de uitvoering van werkzaamheden, gaat Geomij tevens op voor de VCA* certificering.

 

Flexibiliteit

De landmeetkundige specialisten van Geomij zijn flexibel: de kennis van het meten en inwinnen en de moderne meetapparatuur dragen hier aan bij. Onze mensen kunnen snel schakelen.
Of het nu gaat om de voorbereiding, de aanbesteding of de uitvoering, bij de oplevering of in de beheerfase. De brede vakkennis en de goede samenwerking met u als opdrachtgever zorgen er voor dat wij snel en adequaat inspelen op uw vraag. Zoals bij maatvoering in de woning- en utiliteitsbouw en infrabouw, maar ook bij deformatiemetingen, profielmetingen en basisregistraties of kadastrale perceel metingen.

Milieu

De zorg voor het milieu is een verantwoordelijkheid voor iedereen en voor elk bedrijf. Geomij stelt zich tot taak om voortdurend te werken aan een verminderde milieubelasting door duurzame inkoop en door de werkzaamheden zo milieubewust mogelijk uit te voeren.

 

Beleidsverklaring KVGM

Geomij beschikt over een beleidsverklaring.

 


Geomij Sterk in Meetwerk

Natronchemieweg 3a
6049 CN Roermond

Volg ons: Volg Geomij ook op Linkedin


T 0475- 402829
E offerte@geomij.nl

disclaimer

menu