Onze diensten

Bathymetrische metingen

Geomij brengt de waterbodem voor u in kaart. Hier hebben wij verschillende meetmethoden voor ontwikkeld.

Het grootste deel van ons werk bestaat uit handmatige profielmetingen. Met behulp van een meetstok/-voetje en GPS of Total Station meten wij profielen over de waterbodem. Dit zijn over het algemeen dwarsprofielen, maar wij kunnen ook lengteprofielen meten. In de meeste gevallen worden deze metingen aangevuld met metingen op land, zoals bijvoorbeeld van de insteek van de watergang.

Slibmetingen
Indien gewenst meten wij ook de slibdikte door zowel de boven als de onderkant van de sliblaag te meten. Deze slibmeting kunnen wij aanvullen door het nemen van slibmonsters met een multi sampler.

Singelbeam sonarmetingen
Naast handmatige metingen doen wij ook singlebeam sonarmetingen. Deze zijn vooral handig als het gaat over grotere wateroppervlakten zoals vijvers, plassen en bredere waterlopen.

Geef mij advies

Wilt u meer informatie over onze diensten, advies of een offerte aanvragen?

Dick van der Schee
Directeur
T. 0475-402829
Voordelen
op een rij
  1. Snelle een volledig beeld van de waterpartij.
  2. Gecombineerde sonar en handmatige metingen
  3. Combinatie

Voor wie

Deze klanten zijn u voor geweest en hebben gebruik gemaakt van deze dienst.

Gemeenten

Wij helpen u met het inwinnen en beheren van GEO-data. Via één digitaal GEO-platform stellen we deze beschikbaar.

Lees meer

Waterschappen

Wij ondersteunen bij het inwinnen, beheer en beschikbaar stellen van al uw GEO gerelateerde data.

Lees meer

Projecten

Bekijk hier onze projecten uitgevoerd voor Bathymetrische metingen

Nieuwe projecten worden zo snel mogelijk toegevoegd.

Bekijk het laatste nieuws

Sorry, er zijn geen nieuwsberichten beschikbaar over deze dienst.

Scroll naar top